ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


  • Συστημική ψυχοθεραπεία
  • Ατομική - Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία
  • Θεραπεία ζεύγους
  • Συμβουλευτική εφήβων - παιδιών 
Πλάθοντας Υγιείς Οικογένειες
Η οικογένεια αποτελεί ένα μικρόκοσμο, μια μικρογραφία του κόσμου. Οι αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών αφενός εμποδίζουν τα παιδιά να κατανοήσουν τα βασικά μαθήματα της ανθρώπινης καρδιάς και αφετέρου αναστατώνουν τους γονείς, που συνήθιζαν να διδάσκουν τα μαθήματα αυτά στα αγαπημένα τους παιδιά. Οι γονείς χρειάζεται να αναπτύξουν νέους ευφυείς τρόπους, προκειμένου να διδάξουν στα παιδιά τους τα βασικά συναισθηματικά και κοινωνικά μαθήματα.
image-179582-divider-bottom.png
Τα συναισθήματα και οι ιδέες που έχει κανείς για τον εαυτό του ονομάζονται αυτοεκτίμηση. Ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα συνεννοούνται μεταξύ τους ονομάζεται επικοινωνία. Υπάρχουν κανόνες που διέπουν τα άτομα για το πώς πρέπει να αισθάνονται και να ενεργούν μέσα στο σύστημα της οικογενείας. Υπάρχουν τρόποι με τον οποίους οι άνθρωποι σχετίζονται μεταξύ τους, αλλά και με τους εκτός οικογενείας θεσμοθετημένους οργανισμούς, που είναι οι δεσμοί με την κοινωνία. Ένα άτομο που μεγαλώνει σε μια οικογένεια όπου η αυτοεκτίμηση βρίσκεται σε ανώτερα επίπεδα, η επικοινωνία γίνεται άμεσα, καθαρά, με ακρίβεια και ειλικρίνεια, οι κανόνες είναι εύκαμπτοι, ανθρώπινοι και επιδέχονται αλλαγές και ο δεσμός με την κοινωνία είναι πολύπλευρος και βασίζεται στην επιλογή, αξιοποιεί τις ικανότητές του κατάλληλα, βρίσκει τρόπους να προσαρμόζεται στο νέο και το διαφορετικό, μπορεί να αγαπήσει βαθιά και να ζει τίμια και αποδοτικά!